Patiënten zijn bezorgd over toekomstige zorg

Deel dit bericht op

Een overweldigende meerderheid van patiënten in Nederland, namelijk meer dan 80 procent, maakt zich zorgen over de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg in de komende tien jaar. Deze zorgen draaien voornamelijk om kwesties met betrekking tot toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. Dit blijkt uit een enquête uitgevoerd door de Patiëntenfederatie Nederland onder ruim 11.000 mensen die momenteel zorg ontvangen.

De zorgen van patiënten zijn grotendeels ingegeven door de zorgwekkende trends van personeelstekorten en voortdurend stijgende zorgkosten. Veel patiënten vragen zich af of er in de toekomst voldoende zorg beschikbaar zal zijn in hun buurt en of zij zich de zorg over een decennium nog kunnen veroorloven. Ongeveer 70 procent van de ondervraagde patiënten gelooft dat “de zorg in Nederland over 10 jaar (aanzienlijk) slechter zal zijn dan nu” vanwege deze ontwikkelingen.

Tegelijkertijd lijken de kosten voor zorg alleen maar toe te nemen, zoals benadrukt door de federatie, die verwijst naar de begroting gepresenteerd op Prinsjesdag. “In 2024 verdwijnt de eenmalige extra zorgtoeslag uit 2023, stijgen de zorgpremies en wordt er een eigen bijdrage in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ingevoerd. Hierdoor lijken de kosten zich op te stapelen, wat de zorg voor patiënten duurder en minder toegankelijk maakt.”

Volgens Arthur Schellekens, de directeur-bestuurder van de Patiëntenfederatie Nederland, is er dringend behoefte aan verandering om de zorg klaar te maken voor de toekomst. Hij benadrukt dat er een heldere visie moet komen over hoe die toekomst eruit zal zien om de zorgen bij patiënten weg te nemen.

Het is echter vermeldenswaard dat een groot deel van de patiënten tevreden is over de huidige zorg in Nederland. Ze waarderen de zorg over het algemeen als van goede kwaliteit en gemakkelijk toegankelijk. De gemiddelde beoordeling die patiënten geven voor de huidige zorg in Nederland is een 7,3.

Deel dit bericht op

© 2023 lijfloket.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring