Op weg naar een gezondere leefstijl: het leefstijlspreekuur als stap in de goede richting

Deel dit bericht op

Ook in huisartsenpraktijken is het inmiddels duidelijk: er moet meer aandacht én tijd komen voor leefstijlverandering.  Huisartsen staan dagelijks voor de uitdaging om mensen met een ongezonde leefstijl, chronische ziekten en obesitas adequaat te begeleiden bij het realiseren van leefstijlverandering. Helaas hebben zij vaak te maken met beperkte tijd en een gebrek aan kennis en tools. En er is een zorgwekkende beperking in het beschikbare aanbod dat vergoed wordt.

Volgens huisarts Brigit Jonkers is een leefstijlspreekuur de oplossing. Een leefstijlspreekuur dat vergoed wordt door alle zorgverzekeringen. In gezondheidscentrum De Compagnie in Almere organiseert Brigit eens in de twee weken een leefstijlspreekuur. Dit initiatief speelt in op de groeiende zorgvraag en het ontoereikende zorgaanbod en biedt een effectieve werkwijze om patiënten te coachen en ondersteunen op het gebied van leefstijlverandering.

Onvoldoende aanbod

Het aantal chronische zieken in Nederland blijft toenemen. Leefstijlinterventies zijn vaak het eerste advies in de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), maar worden op dit moment onvoldoende vergoed. Huisartsen hebben vaak niet de benodigde tijd, kennis en tools om patiënten goed te begeleiden. Ze geven adviezen op het gebied van leefstijl, maar coachen lijkt een effectievere interventie om te zorgen voor blijvende leefstijlverandering. Hierbij wordt meer tijd genomen om individuele behoeften, valkuilen en barrières te begrijpen en aan te pakken.

Het leefstijlspreekuur als oplossing

In Almere is de oplossing duidelijk: het leefstijlspreekuur in gezondheidscentrum De Compagnie biedt een waardevolle aanvulling op het beperkte zorgaanbod. Het is een plek waar patiënten terechtkunnen voor coaching en begeleiding op het gebied van leefstijlverandering. Dit spreekuur richt zich op individuen met vragen over leefstijl en/of leefstijlgerelateerde ziektes en aandoeningen en op mensen die zich niet fit voelen. Het succes van het leefstijlspreekuur ligt in de holistische benadering.

Vergoeding voor het leefstijlspreekuur

Birgit hoopt dat ze de zorgverzekeraars kunnen overtuigen om een vergoeding te bieden voor het leefstijlspreekuur. Het is een waardevolle investering in de gezondheid van mensen en draagt bij aan het bevorderen van verantwoordelijkheid voor eigen gezondheid. Naast het feit dat dit een goede zaak is, helpt het ook bij het oplossen van het probleem van de steeds toenemende zorgvraag en het ontoereikende zorgaanbod. Ze pleit ervoor dat het leefstijlspreekuur een integraal onderdeel wordt van ons reguliere zorgaanbod.

Deel dit bericht op

© 2024 lijfloket.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring