Leefstijlbehandeling "Keer Diabetes2 Om" vanaf 2024 vergoed vanuit de basisverzekering

Deel dit bericht op

Vanaf 2024 wordt de leefstijlbehandeling “Keer Diabetes2 Om” vergoed vanuit de basisverzekering in Nederland. Deze behandeling is ontwikkeld door de stichting Voeding Leeft en is gericht op duurzame leefstijlaanpassingen en gedragsverandering bij mensen met diabetes type 2. Dit is een belangrijke ontwikkeling, omdat diabetes type 2 een van ‘s werelds meest voorkomende en invloedrijke chronische ziektes is.

De behandeling is bedoeld om de onderliggende oorzaken van diabetes type 2 aan te pakken, zoals overgewicht en een ongezonde leefstijl. Het programma “Keer Diabetes2 Om” richt zich niet alleen op voeding, maar ook op andere aspecten zoals beweging, slaap, zingeving en ontspanning. Onderzoek toont aan dat leefstijlinterventies effectief zijn in het beheersen van diabetes en metabole ontregeling.

Dit programma heeft de kwaliteit van leven van deelnemers aanzienlijk verbeterd en heeft geleid tot medicatieafbouw. Sinds 2014 hebben meer dan 5,000 mensen deelgenomen aan het programma. Het kreeg ook erkenning van de Europese Unie als een best practice, wat heeft geleid tot internationale uitbreiding. Twaalf Europese landen zijn begonnen met het opnemen van dit programma in hun zorgaanbod.

Voeding Leeft heeft zich ingezet om ervoor te zorgen dat dit programma beschikbaar wordt voor alle mensen met diabetes type 2 en prediabetes. Vanaf 2024 is het programma beschikbaar voor deze doelgroep, wat aantoont dat leefstijlbehandelingen steeds meer erkenning krijgen als cruciaal onderdeel van gezondheid en de behandeling van chronische ziekten.

Voeding Leeft en Vereniging Arts & Leefstijl zijn nauw met elkaar verbonden en delen een gemeenschappelijk doel om Nederland gezonder te maken door leefstijl en voeding bespreekbaar te maken en effectieve behandelingen aan te bieden. Dit is een veelbelovend voorbeeld van de groeiende erkenning van leefstijl als een cruciaal onderdeel van gezondheid en in de behandeling van chronische ziekten.

Deel dit bericht op

© 2024 lijfloket.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring